Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies perquè puguem millorar la seva experiència en els nostres llocs. Consultar

Condicions de compra

Aquestes condicions generals de contractació ( en endavant, “ Condicions Generals “ ) regulen l’adquisició, a través de la botiga virtual de congelatscadi.cat dels productes oferts per la societat Cadi Congelats S.L.

La utilització d’aquesta web i/o adquisició de qualsevol dels productes que ofereix, suposa l’acceptació expressa, plena i sense reserva per part del usuari/client de totes i cada una de les condicions generals de contractació aquí recollides.                                                                                                                                         

Les presents condicions generals de contractació han estat elaborades d’acord amb lo que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electronic ( LSSICE ), i la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i altres disposicions d’aplicació.

Congelatscadi.cat, es un producte de CADI CONGELATS, S.L. amb domicili a Plaça del Mercat s/n Mercat Central, parada nº 58, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb C.I.F. B-66.360.736. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Territori d’aplicació

Actualment la botiga de congelatscadi.cat està activa al pobles llistats en l’apartat Àrea de distribució

Preus

Tots el preus exposats en la botiga congelatscadi.cat inclouen l’IVA vigent en el moment de la venda. El cost d’enviament corre a càrrec de congelatscadi.cat, llevat de les comandes de import inferior a 30€ IVA inclòs, en aquest cas es cobraran 6 € IVA inclòs en concepte de despeses d’enviament.

Tots el preus que consten en la web de congelatscadi.cat i en altres Canals de venda son vàlids excepte error tipogràfic.

Formes de pagament

A fi de preservar la seguretat dels nostres clients, congelatscadi.cat no demana les seves dades de targeta de crèdit o comptes bancaris via internet. En el moment en el que vostè rebi la comanda podrà fer el pagament en efectiu o targeta de crèdit directament en els nostres terminals portàtils.

 

Termini de lliurament

Una vegada feta la comanda li sortiran les diferents opcions de dies i hores de lliurament, amb la garantia que no s’ha trencat la cadena de fred ja que la comanda viatja en furgó congelador.

Alguns dels productes que apareixen a la botiga virtual, son productes cuinats i la seva imatge no correspon exactament al producte original que li serà lliurat a vostè. Tots el preus son amb l’IVA inclòs.

Productes i preus

Li garantim el preu del dia de la comanda sigui quin sigui el dia de lliurament excepte per trencament d’estoc. Ens reservem el dret de cancel·lar o suspendre la venda de forma temporal o definitiva.

Important!

Tota comanda rebuda és per a congelatscadi.cat una comanda en curs. Les comandes efectuades s’activen immediatament.

 

Aquesta informació  es a nivell informatiu i no correspon a cap compromís contractual. Els nostres operadors i operadores del departament d’atenció al client, estan a la seva disposició per a qualsevol aclariment al telèfon 938140119 o a l’adreça de correu electrònic informacio@congelatscadi.cat.

Servei Post venda i Devolucions 

El nostre departament d’atenció al client disposa d’un servei postvenda per a solucionar qualsevol problema amb els nostres articles o enviaments, a través del qual intentem oferir una atenció ràpida i eficaç als nostres clients. Pot contactar amb el departament d’atenció al client mitjançant el telèfon 938140119 o a l’adreça de correu electrònic informacio@congelatscadi.cat

Donada la pròpia naturalesa dels productes congelats objecte d'adquisició, els quals són peribles i a més necessiten continuïtat en la cadena de fred, i d'acord amb el que disposa l'art. 45 apartat b) de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista, i l'art. 103 d) i f) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client haurà de comprovar prèviament a la signatura de l'albarà i / o factura proporcionada pel venedor que el producte està en condicions òptimes per al consum i la informació corresponent a la data de caducitat del producte, un cop realitzades aquestes operacions no podrà tornar a Cadi Congelats SL els productes congelats adquirits.

EN TOTS ELS CASOS si la devolució o el canvi és conseqüència d’un error en la preparació de la comanda pel nostre servei venda online, totes les despeses d’enviament correran a càrrec de congelatscadi.cat.

Protecció de dades

Cadi Congelats S.L. informa a l'usuari/client que totes les dades personals proporcionades mitjançant congelatscadi.cat seran tractades de manera confidencial i d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

Congelatscadi.cat l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer del qual és responsable la mercantil Cadi Congelats S.L.

L'Usuari/client consent i autoritza a Cadi Congelats, S.L. a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades amb les finalitats següents: (I) poder-li prestar el servei de venda a domicili (II) remetre-li informació, tècnica, comercial o publicitària sobre els nostres productes, serveis o esdeveniments, (III) enviar enquestes o formularis sobre els nostres productes, serveis o relacionats amb el sector alimentació, (IV) amb la finalitat de control, gestió, manteniment i millora de la relació amb l'Usuari i de posada a disposició d'informació relativa als productes o serveis.

     L'Usuari/client consent a què aquesta informació pugui ser-li remesa a través de qualsevol mitjà, ja sigui tradicional, mitjançant l'enviament de correu electrònic i de missatges a través de qualsevol sistema incloent SMS, UMTS, ... etc., que incorpori informació que pugui ser del' seu interès. 

     La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels nostres productes, serveis o esdeveniments així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa i tindrà sempre caràcter revocable.

Les dades que es recullen són les estrictament necessàries per dur a terme les finalitats abans esmentades.

Legislació i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpreten conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant l’usuari/client, com Cadi Congelats S.L., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

L'acceptació d'aquestes condicions generals per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria, perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals d'accés i ús dels diferents serveis.